Whale-watching Azoren

SONY DSCDoor de enorme toename van het whale-watching is de belangstelling en het begrip voor walvissen en dolfijnen toegenomen. Dit is ook niet vreemd want het is en blijft een zeer bijzondere ervaring om deze dieren in de vrije natuur op de oceaan tegen te komen.
Omdat de meeste soorten erg gevoelig zijn voor geluid en verstoring dient zorgvuldig omgesprongen te worden met deze intelligente dieren. Zij zijn gevoelig voor verstoring omdat zij via hun sonar hun sociale contacten onderhouden maar ook met hun sonar op voedsel jagen.

Sinds hun start aan het eind van de jaren ’80 hebben de
whale-watch activiteiten op de Azoren zich continu ontwikkeld en stijgen de aantallen ‘walvis-toeristen’ gestaag. Om het welzijn van de dieren te garanderen en de druk op de dieren te verminderen is er sinds 1999 is er een regionale wet van kracht, gebaseerd op de internationale wetgeving over walvis toerisme. De commerciële whale-watch bedrijven die actief zijn in de regio, zijn verplicht deze wetten te handhaven zodat de dieren ongestoord kunnen foerageren, paren en hun jongen groot kunnen brengen.

img_1960Tijdens onze oceaansafari’s gedragen we ons naar de regels die zijn voorgeschreven. We gaan niet achter walvissen of dolfijnen aanjagen. De dieren die contact willen, komen vanzelf naar de boot toe.
Het zwemmen met wilde dolfijnen geschiedt alleen wanneer zij laten blijken dat ze contact met mensen willen hebben. Overigens heeft het geen enkele zin om met wilde dolfijnen te zwemmen wanneer zij dit niet willen, omdat ze absoluut niet zijn bij te houden als zwemmer.