Oceaan Azoren

Het grootste deel van de Atlantische oceaan is een voedselarm gebied. Door de steile oceaanwanden en richels nabij en rondom de Azoren en door de verschillende warme stromingen is het een oase van voedsel voor het leven in de oceaan.

SONY DSC

Door deze omstandigheid komen diverse soorten walvissen en dolfijnen voor rondom de eilanden. Er zijn wel 25 verschillende soorten waargenomen. Afhankelijk van de soort foerageren, rusten, paren en baren zij hier. Sommige soorten zijn hier het gehele jaar rond. Andere soorten komen hier maar een deel van het jaar en trekken verder naar andere eilanden groepen, zoals bijvoorbeeld IJsland of de Canarische Eilanden.

Ook voor de walvissen en dolfijnen levert de geografische situatie van de oceaanbodem in combinatie met de warme stromingen voldoende voedsel. Het voedsel voor deze dieren bestaat voornamelijk uit krill-, vis- en inktvis.

Verschillende vissoorten rondom de Azoren
In de Atlantische Oceaan rondom de Azoren zwemmen zwaardvissen, barracuda’s, verschillende soorten haaien, zeebrasems, tonijnen, palingen, morenes en makreel. Ook kun je vaak de vliegende vis zien zweven boven het oppervlak, in een poging zijn vijand te ontsnappen. In de ondiepere wateren vind je gabelmakreeltjes en regenboog-, egel-, schorpioen- en zebra vissen, zee-egels, octopussen en zeesterren. Andere bijzondere oceaanbewoners zijn de schildpadden, mantaroggen, maanvissen en trekkervissen.20150521_112816

Walvissen en dolfijnen

Indeling walvisachtigen (Cetacea)
Walvissen zijn de meest soortenrijke groep zeezoogdieren. Binnen de orde van de walvisachtigen worden twee suborden onderscheiden:
* Mysticeti of Baleinwalvissen (10 soorten);
* Odontoceti of Tandwalvissen (66 soorten).

Baleinwalvissen
De baleinwalvissen zeven hun voedsel met behulp van de baleinen in hun bek. Het voedsel bestaat voornamelijk uit Krill en kleine visjes. De baleinwalvissen zijn de grootst levende dieren op aarde met als grootste de Blauwe vinvis.
Blauwe, noordse en gewone vinvissen, dwergvinvissen en bultruggen trekken jaarlijks langs tijdens hun migratie tussen de paar- en baargebieden. Vinvissen zijn snelle zwemmers en bezitten over twee spuitgaten waardoor zij een kenmerkende blaas laten zien. De Blauwe vinvis is het grootste levende dier dat ooit de Aarde heeft bewoond. De lengte van een vrouwtje is gemeten op 33 meter met een gewicht van 190.000 kilo!

Tandwalvissen
dsc00034
De Dolfijnen behoren allen tot de tandwalvissen. Een van de kleinere tandwalvissen is de Bruinvis die onder andere in de Oosterschelde voorkomt. De grootste tandwalvis is de Potvis die het gehele jaar resideert rondom de Azoren en regelmatig wordt waargenomen. Deze soort duikt tot op grote diepte om te jagen op reuze inktvissen. Om de waterdruk te kunnen weerstaan hebben zij in hun kop een speciaal orgaan die onder andere de bloeddruk reguleert. De tandwalvissen eten hun prooi met behulp van hun tanden.

Spitssnuitdolfijnen
In juli en augustus kom je vaak de nog zeer onbekende spitssnuitdolfijnen tegen. Rondom Pico worden Cuvier’s, Sowerby’s en Gervais’ spitssnuitdolfijnen en butskoppen gezien. Het zijn dieren die lang onder water kunnen blijven en tot 1000 m diep kunnen duiken. De meeste leden van de meer dan 20 soorten tellende Spitssnuitdolfijn familie zijn schuw van aard en nauwelijks bestudeerd. Bij Pico duiken deze dieren op in diep water, meestal in groepen van 2 tot 5 dieren.

Potvissen
az_ff_potvisDe Potvis is de grootste tandwalvis en komt veelvuldig voor in de wateren rondom de Azoren. Het betreft meestal vrouwtjes die samen met hun kalveren en jonge dieren samenleven in de zogenaamde crèches. Volwassen mannetjes leven solitair en worden af en toe in de groepen toegelaten om te paren. Door de onmiskenbare schuine spuit naar voren is de potvis ook vanaf het land gemakkelijk te herkennen.

Grienden en Risso’s dolfijnen

SONY DSC

Grotere dolfijnen zoals Indische Grienden en Grampers of Risso’s dolfijnen leven in kleinere groepen en jagen voornamelijk op pijlinktvissen. Grienden leven in hechte familiegroepen die worden geleid door de oudere vrouwtjes. Orka’s worden voornamelijk waargenomen in het voorjaar. Bij de Azoren komen geen residente groepen voor, maar trekken er af en toe dieren langs die geen vaste verblijfplaats hebben, de zogenaamde “transients”.

Dolfijnen

De Azoriaanse wateren vormen een habitat voor 10 dolfijnsoorten, waaronder de tuimelaar, de gewone, de gevlekte en de gestreepte dolfijn en de Risso’s dolfijn. Er komen drie varianten voor van de tuimelaar: de Atlantische tuimelaar (3,5-4,5 m), en twee varianten kusttuimelaars (3-4 m). Vooral in de zomermaanden komen deze schitterende dieren in grote groepen samen om te jagen, te paren en hun jongen groot te brengen. Vaak werken verschillende soorten samen om hun voedsel bij elkaar te groeperen. Wat vanaf land een speels spektakel met vele hoge sprongen lijkt, is in het harde leven van de kleinere zeedolfijnen dagelijkse “kost”. Soms jagen ook geelvin tonijnen mee. De Kuhls Pijlstormvogels maken dankbaar gebruik van het intensieve jaagwerk van de dolfijnen. Ook zij duiken de visbal in.

Walvisvangst
Pico was eens het centrum van de walvisjacht. Er zijn tussen 1900 en 1985 rond de 20.000 dieren gedood. Aantallen van voor 1900 zijn niet bekend.

Sonar
Wanneer een tandwalvis onder water zwemt, produceert hij klikgeluiden, vermoedelijk via de luchtzakken. Er worden twee bundels geluid voortgebracht, die via het bindweefselkussen uit de voorkant van de kop komen. De bundels zijn naar voren gericht en kunnen niet naar objecten onder het verlengde van de onderkaak gezonden worden. Dat verklaart waarom de dieren stranden op langzaam oplopende kusten. Wanneer de geluidsgolven een vis bereiken worden zij naar de dolfijn teruggekaatst, opgevangen door gevoelige gedeelten van de onderkaak en vervolgens naar het inwendige oor geleid. Lage geluiden worden gebruikt voor oriëntatie op grotere afstanden.